ศธจ.พังงาซ้อมวงขลุ่ยไทยเป่าถวายร.9

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา แสดงพลังจัดซ้อมเตรียมวงขลุ่ยไทย เป่าเพลงพระราชนิพนธ์ ถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่9 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)พังงา เปิดเผยว่า  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา และกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ได้ร่วมกับสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : ขลุ่ยไทยก้าวไกลสู่สากล ให้แก่ครูผู้สอนดนตรีขลุ่ยไทยและนักเรียน รวม 90 คน  ซึ่งถือเป็นระยะที่ 2 ของการเตรียมวงขลุ่ยไทย ที่จะร่วมกันเป่าเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคมนี้  
    
“การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักเรียนได้รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการเป่าขลุ่ยไทย ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่กำลังเร่งดำเนินโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมให้ศิลปะทุกแขนงได้เกิดการหลอมรวมกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความคิดเชิงสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์กับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ศธจ.พังงา กล่าวและว่า ตนมองว่าการอบรมครั้งนี้นอกจากจะเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยครูก็มีส่วนในการสร้างความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews